Kurzy pro středoškolské studenty

30.9.2020

DŮLEŽITÁ INFORMACE

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY PRO STUDENTY, 4. lekce

V základních kurzech pro mládež je vstup na lekce povolen pouze se zakrytím dýchacích cest pro tanečníky. S používáním roušek prosím počítejte i při tanci.

Čekáme na znění nových omezení, která jsou avizována na tento týden. Ve 4. lekci vás budeme informovat o změnách termínů základních lekcí, půlkolon i šluskolon.

Děkujeme vám za pochopení a trpělivost!

Zároveň Vás prosíme:

  1. Na lekce přijďte jen, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění. Klientům se zjevným projevem respiračního onemocnění nemusí být umožněn vstup na lekci.
  2. Bezprostředně po vstupu do našich prostor prosím použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce, stojany s desinfekcí jsou viditelně označeny ve vstupním foyeru.
  3. V taneční škole přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o maximální ohleduplnost a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu – například při použití šatny, toalet či baru. Počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následné dezinfekci.
  4. Před odchodem z našich prostor znovu použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Taneční škola zajišťuje denní úklid a dezinfekci prostor. Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. 

Tato pravidla se mohou změnit v závislosti na usnesení vlády nebo situace v prostorech, ostatní pravidla vyplývající z našich obchodních podmínek zůstávají v platnosti nadále tak, jako tomu bylo dříve.

.

Taneční škola v číslech

Pojďme si přiblížit činnost naší taneční školy

0

rok, kdy jsme poprvé začali pořádat kurzy pro základní školy

0

rok, ve kterém jsme se zaměřili také na kurzy středoškoláků a dospělých

0

tolik let už naše škola učí taneční kroky studenty škol i dospělé

0

počet studentů, které jsme měli možnost učit

0

počet párů z řad dospělých, kteří se u nás učili novým věcem a užívali si svůj volný čas

0

na tolik spokojených a obohacených absolventů naší taneční školy můžeme být po právu hrdí

Partneři

Autoškola Tomáš Otisk
Jakzyková škola Hello
Otto Killian
Gymnázium Hladnov
Cestovní kancelář Rekrea
© Taneční škola Bolero, 2010-2021
Webové stránky vytvořilo Poski.com. Moderní webdesign z Ostravy.