Všeobecné obchodní podmínky

1. Vaše přihláška do kurzů (elektronická - online přihláška) je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, dejte nám to prosím co možná nejdříve vědět - telefonicky, emailem. 2. Po přihlášení do tanečních kurzů online Vám obratem přijde email s automatickou odpovědí s potvrzením o přijetí Vaší přihlášky. V průběhu max. do 5 dnů Vám přijde email s potvrzením o přihlášení a pokyny k platbě.

Studentské kurzy - kurzovné se dělí na dvě částky - zápisné a kurzovné. Zápisné je nutné uhradit v daném termínu, který Vám byl osobně sdělen nebo uveden v potvrzovacím emailu. Kurzovné je nutné uhradit nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude zápisné uhrazeno v daném termínu, může taneční škola Vaše místo nabídnout jiným zájemcům.

Kurzy pro dospělé, latina dance - kurzovné je nutné uhradit v daném termínu, který Vám byl sdělen prostřednictvím emailu. Kurzovné je nutné uhradit nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude zápisné uhrazeno v daném termínu, může taneční škola Vaše místo nabídnout jiným zájemcům. 3. Pokud se chcete před přihlášením a zaplacením kurzovného do naší taneční školy přijít nejprve podívat, jak vypadá taneční sál, jak probíhá výuka apod. můžete. Prosíme Vás však, abyste si nejprve telefonicky nebo emailem ověřili, že daná výuka bude v den Vaší návštěvy probíhat. 4. Storno podmínky

Studentské kurzy:

Při odhlášení z kurzu 14 dní a více před jeho zahájením se kurzovné včetně zápisného vrací v plné výši. Při odhlášení z kurzu13 dní a méně před jeho zahájením činí storno poplatek u studentských kurzů ve výši zápisného, tj. 500 Kč a zbytek kurzovného se vrací. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat pouze ve vážných odůvodněných případech (např. onemocnění nebo zranění - nutné předložení lékařského potvrzení). Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu.

Kurzy pro dospělé, latina dance:

Při odhlášení z kurzu 14 dní před jeho zahájením se kurzovné vrací v plné výši. Při odhlášení z kurzu 13 dní a méně před jeho zahájením činí storno poplatek 50% z jeho celkové výše. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat pouze ve vážných odůvodněných případech (např. onemocnění nebo zranění - nutné předložení lékařského potvrzení). Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu.

5. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole Bolero k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám taneční školy. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou (doporučeným dopisem, elektronicky) na adresu sídla taneční školy.

6. Taneční škola Bolero neposkytuje osobní údaje klientů třetím stranám, ani za úplatu ani jinak. Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené, večírky, plesy apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech Taneční školy Bolero. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních kurzů jiným než oficiálním fotografem taneční školy je dovoleno pouze se souhlasem vyučujících v daném kurzu.

7. Docházka do kurzu je zájmem jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. Většina kurzů se však koná ve více paralelních termínech, pokud na nějakou hodinu nemůžete přijít, můžeme Vám nabídnout náhradní hodiny v jiných kurzech naší taneční školy. Náhrada kurzů je možná pouze v příslušném semestru, pro který má účastník uhrazené kurzovné. Nenahrazené lekce není možné přesouvat do dalších semestrů či ročníků. Na poskytnutí náhradních termínů však nevzniká přihlášením do kurzu nárok, provozovatel taneční školy může počet poskytnutých náhrad a míst regulovat podle kapacity kurzů a dalších provozních důvodů.

8. Změna rozvrhu (termínu a hodiny) je v nutných a zcela výjimečných případech vyhrazena.

9. Účastnickou legitimaci studentského tanečního kurzu obdržíte proti zaplacení kurzovného u prezence před první lekcí. Průkazka účastníka kurzu je nepřenosným dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Ztrátu legitimace je nutno ihned ohlásit. Náhradní legitimace bude vydána po zaplacení manipulačního poplatku.

10. Do tanečních sálů je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzů pro mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení. V kurzech pro dospělé je vyžadováno společenské oblečení, avšak sako ani rukavičky u pánů není nutné. Jak se nejlépe obléci do tanečních kurzů uvádíme v dokumentech ke stažení.

11. Taneční sály i přilehlé prostory (bar, foyer, WC, šatna) jsou nekuřácké. Kuřáci mohou kouřit o přestávce před budovou.

12. Při hrubém a opakovaném porušení pravidel slušného chování si vyhrazuje pořadatel právo vyloučit účastníka z kurzu bez náhrady kurzovného.

13. Vstup do sálu je povolen až na pokyn tanečního mistra. Taneční lekce začíná v přesně udanou hodinu. Během výuky setrvají všichni kurzisté v sále. Účastníci kurzu jsou povinni se řídit pokyny tanečního mistra a členů pořadatelské služby.

14. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tím to řádem tanečních kurzů seznámil a akceptuje jej.

Platí od 1. ledna 2016. Bolero - taneční škola Ostrava

Taneční škola v číslech

Pojďme si přiblížit činnost naší taneční školy

0

rok, kdy jsme poprvé začali pořádat kurzy pro základní školy

0

rok, ve kterém jsme se zaměřili také na kurzy středoškoláků a dospělých

0

tolik let už naše škola učí taneční kroky studenty škol i dospělé

0

počet studentů, které jsme měli možnost učit

0

počet párů z řad dospělých, kteří se u nás učili novým věcem a užívali si svůj volný čas

0

na tolik spokojených a obohacených absolventů naší taneční školy můžeme být po právu hrdí

Partneři

Autoškola Tomáš Otisk
Jakzyková škola Hello
Otto Killian
Gymnázium Hladnov
Cestovní kancelář Rekrea
© Taneční škola Bolero, 2010-2021
Webové stránky vytvořilo Poski.com. Moderní webdesign z Ostravy.